Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” w Anglii

16/12/2020 15:53
Redakcja

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów. Od Maryi Królowej Apostołów, Naszej Matki i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji członkowie Wspólnoty pragną uczyć się odpowiadać ufnym „fiat” na Boże zaproszenia. Kościół – Oblubienica Chrystusa jest naszą Matką i nauczycielką. Wspólnota trwa w relacji głębokiego posłuszeństwa Kościołowi i pragnie szczególnie oddawać się do dyspozycji Jego misji apostolskiej. Wielkim błogosławieństwem dla Wspólnoty jest doświadczenie modlitwy uwielbienia Boga, w której pragniemy angażować każdego człowieka tak by Bóg był we wszystkim uwielbiony. Szczególnym rysem duchowości Wspólnoty jest współpraca dla ewangelizacji, której członkowie wspólnoty uczą się od św. Wincentego Pallottiego.

Wspolnota Przyjaciele Oblubienca w Anglii zawiązała się w 2013 roku i obecnie jest w 5 miastach Leamington Spa , Rugby, Banbury, Oxford, Gloucester.

Jesteśmy katolicką wspólnotą, mocno osadzoną w strukturach Kościołów lokalnych. Podstawową przestrzenią naszego życia jest parafia, w której wzrastamy i którą pragniemy ewangelizować. Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. W naszej formacji, bazując na Tradycji Kościoła, próbujemy szukać nowych form życia z Bogiem w zmieniającym się świecie. Jesteśmy wspólnotą międzypokoleniową, której członkami są ludzie młodzi, dorośli i starsi, samotni i małżonkowie, osoby świeckie i konsekrowane. Szczególny rysem naszej tożsamości jest pragnienie współpracy z różnymi rzeczywistościami Kościoła w jednym dziele ewangelizacji.

Anna Telka

Skip to content