Drodzy Młodzi Przyjaciele,

W związku z sytuacją dotyczącą pandemii planowany Kongres Młodzieży Polonijnej w bieżącym roku w Krakowie musiał zostać przesunięty na inny termin. Doświadczając wspaniałej atmosfery na wcześniejszych Kongresach w 2016 i 2018 roku postanowiliśmy nie trwać w bierności, ale „zejść
z kanapy” i przenieść się na 6 kontynent, który w przenośni u Papieża Franciszka oznacza internet.
Z tego powodu zapraszamy młodzież polonijną, pochodzenia polskiego z całego świata do udziału w projekcie POLONIAONLINE.pl. W najbliższym czasie rozpoczniemy prowadzenie warsztatów on-line. Zajęcia będą odbywały się w małych, pięcioosobowych grupach, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na efektywność i atmosferęw czasie zajęć.

Do uczestnictwa w warsztatach zachęca również na poniższym filmie Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:

 

 

Warsztaty Polonijna Akademia Dziennikarstwa są skierowane do tych wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem umiejętności w zakresie komunikacji i informacji mającej na celu min. ewangelizację i promocję wartości chrześcijańskich. Warsztaty PAD obejmować będzie 5 spotkań
po 90 minut.

Druga propozycja dotyczy warsztatów eAmbasador kultury polskiej. Jest ona skierowana do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie planowania i realizowania wydarzeń, pożytecznych społecznie inicjatyw oraz promocji kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Warsztaty obejmują 7 spotkań po 90 minut.

Przy realizacji takiego projektu ważne jest, aby każdy uczestnik wziął udział we wszystkich planowanych zajęciach! W powyższych warsztatach będzie mogło wziąć udział 40 osób – w ramach jednego warsztatu przewidziane są 4 pięcioosobowe grupy. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o udziale w warsztatach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest finansowany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgłoszenia i informacje:
Biuro Kongresu Młodzieży Polonijnej
Łukasz Brodzik
mail: kongresmlodziezy@gmail.com
tel. + 48 603 969 881
www. kongresmp.pl
facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej

 

Partnerami w projekcie są:

– Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,

– Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP,

– Fundacja Niedziela. Instytut Mediów,

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

– Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA.

 

Poniżej znajduje się opis i terminarz warsztatów.

I. Polonijna Akademia Dziennikarstwa

1. Celem warsztatów on-line (przeprowadzonych w internecie) kierowanych do młodzieży polonijnej jest rozwój kompetencji dziennikarskich w zakresie tworzenia materiałów pisanych, fotograficznych, filmowych. Dzięki cyklowi warsztatów uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę merytoryczną oraz przejdą praktyczne ćwiczenia z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Pięcioosobowe grupy będą miały zajęcia on-line z osobami doświadczonymi w zakresie dziennikarstwa oraz tworzenia materiałów filmowych.

2. Drugim celem warsztatów jest podniesienie motywacji uczestników (dzięki rozwojowi kompetencji) do angażowania się w media społecznościowe przede wszystkim z uwzględnieniem swojego lokalnego środowiska, prowadzenie Facebooka lub strony internetowej parafii czy grupy młodzieżowej.  

3. Kolejnym celem jest wyłonienie grupy osób spośród uczestników warsztatów, które zechcą współpracować w przestrzeni dziennikarskiej,  z portalami, służącymi do komunikowania się ze środowiskami polonijnymi np.: https://emigracja.episkopat.pl, kongresmp.pl, czy portal POLONIA ONLINE, który zamierzamy uruchomić podczas realizacji niniejszego projektu.

Dla każdej pięcioosobowej grupy planujemy 5 spotkań warsztatowych trwających po 90 minut.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w języku polskim.

II. eAmbasador kultury polskiej

Warsztaty te skierowane są dla liderów, którzy będą  inicjować różne wydarzenia w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej i historii oraz promować Polskę w swoim środowisku lokalnym. 

1. Cykl warsztatów przyczyni się do rozwoju kompetencji w zakresie umiejętności i możliwości inicjowania różnych wydarzeń w mediach społecznościowych lub też wspierania w tych mediach konkretnych wydarzeń związanych z życiem Polonii oraz z historią i kulturą Polski.

2. Uczestnicy zapoznają się także z wybranymi zagadnieniami związanymi z osobowością i  cechami lidera koniecznymi dla bycia „ambasadorem”

3. Dzięki warsztatom uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami informatycznymi, które takim celom mogą służyć.

Dla każdej pięcioosobowej grupy przewidzianych jest 7 spotkań warsztatowych po 90 minut.

Terminy szkoleń „Polonia Online”

A. Polonijna Akademia Dziennikarstwa

Dla każdej pięcioosobowej grupy planujemy cykl 5 warsztatów po 2h lekcyjne (2x45min.)

Wszystkie warsztaty rozpoczynają się o godz. 19:00 czasu polskiego.

Warsztat 1

2 listopada – poniedziałek     – Grupa 1

3 listopada – wtorek              – Grupa 2

4 listopada – środa                 – Grupa 3

5 listopada – czwartek           – Grupa 4

Warsztat 2

9 listopada – poniedziałek     – Grupa 1

10 listopada – wtorek            – Grupa 2

11 listopada – środa               – Grupa 3

12 listopada – czwartek         – Grupa 4

Warsztat 3

16 listopada – poniedziałek   – Grupa 1

17 listopada – wtorek            – Grupa 2

18 listopada – środa               – Grupa 3

19 listopada – czwartek         – Grupa 4

Warsztat 4

23 listopada – poniedziałek   – Grupa 1

24 listopada – wtorek            – Grupa 2

25 listopada – środa               – Grupa 3

26 listopada – czwartek         – Grupa 4

Warsztat 5

30 listopada    – poniedziałek – Grupa 1

1 grudnia        – wtorek           – Grupa 2

 

2 grudnia        – środa            – Grupa 3

3 grudnia        – czwartek      – Grupa 4

B. Warsztaty eAmbasador kultury polskiej

Dla każdej pięcioosobowej grupy planujemy cykl 4 warsztatów po 2h lekcyjne (2x45min.)

Wszystkie warsztaty rozpoczynają się o godz. 19:00 czasu polskiego.

I. Możliwości różnych form aktywności w mediach społecznościowych.

9 listopada – poniedziałek     – Grupa 1

10 listopada – wtorek            – Grupa 2

11 listopada – środa              – Grupa 3

12 listopada – czwartek         – Grupa 4

II. Osobowość lidera i przywództwo w grupie.

16 listopada – poniedziałek   – Grupa 1

17 listopada – wtorek            – Grupa 2

18 listopada – środa              – Grupa 3

19 listopada – czwartek         – Grupa 4

III. Vademecum przygotowania i wdrażania eventów w sieci.

23 listopada – poniedziałek   – Grupa 1

24 listopada – wtorek            – Grupa 2

25 listopada – środa              – Grupa 3

26 listopada – czwartek         – Grupa 4

 

IV. Wybrane narzędzia i ich zastosowanie do aktywności w sieci.

30 listopada    – poniedziałek – Grupa 1

1 grudnia        – wtorek          – Grupa 2

2 grudnia        – środa            – Grupa 3

3 grudnia        – czwartek      – Grupa 4

 

Skip to content