Zapowiedź filmowa Warsztatów Medialnych „Być Ambasadorem Polski”

17/11/2021 12:31
Redakcja

Warsztaty „Być Ambasadorem Polski są skierowane do tych wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem umiejętności w zakresie komunikacji i informacji mającej na celu, m.in. promocję patriotyzmu. kultury i historię Polski, inicjatyw ewangelizacyjnych, czy innych wartościowych wydarzeń w swoim środowisku lokalnym.

Warsztaty prowadzone będą w formule on-line. Zajęcia będą odbywały się w dwóch pięcioosobowych grupach, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na efektywność i atmosferę w czasie zajęć. Przewidzianych jest 5 spotkań trwających po 90 minut każde.

Ewangelizacja przez media społecznościowe wiąże się także z promowaniem wartości oraz ciekawych inicjatyw realizowanych
w środowiskach polonijnych.
Dlatego serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach, dzięki którym można rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia ciekawych materiałów fotograficznych, filmowych oraz krótkich tekstów pisanych.
Liczymy również na to, że takie warsztaty będą rzeczywistym wsparciem dla uczestników w prowadzeniu aktywności w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem swoich lokalnych, parafialnych inicjatyw.
Warsztaty będą także doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy.

Celem warsztatów jest także podniesienie motywacji uczestników (dzięki rozwojowi kompetencji) do angażowania się w media społecznościowe przede wszystkim z uwzględnieniem swojego lokalnego środowiska, prowadzenie Facebooka lub strony internetowej parafii czy grupy młodzieżowej.  Kolejnym celem jest wyłonienie grupy osób spośród uczestników warsztatów, które zechcą współpracować w przestrzeni dziennikarskiej z portalami, służącymi do komunikowania się ze środowiskami polonijnymi np.: emigracja.episkopat.pl, kongresmp.pl, czy portal poloniaonline.pl.

Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, kraju, maila i nr telefonu oraz wyborem grupy warsztatowej (grupa I – spotkania w poniedziałki i środy, grupa II – spotkania we wtorki i czwartki) prosimy przesyłać na adres: [email protected]


Harmonogram spotkań: