Spotkania Formacyjne Młodych ”EMAUS” – młodzieżowy pomysł na wiarę

03/11/2020 14:45
Redakcja

Spotkania Formacyjne Młodych ”EMAUS” – młodzieżowy pomysł na wiarę

Spotkania Formacyjne Młodych „Emaus” to przedłużenie Polonijnego Spotkania Młodych, które co roku odbywa się w Concordii. Adresowane są one do młodzieży, która pragnie pogłębiać i umacniać swoją wiarę oraz tworzyć wspólnotę młodych chrześcijan. Prowadzącymi spotkania jest odpowiedzialny za Polonijne Spotkanie Młodych i za SFM „Emaus” Ks. Bogdan Renusz SChr, księża z Polskich Misji Katolickich a także zaproszeni goście. Na program SFM „Emaus” składają się: Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i inne formy modlitwy, spotkanie ze Słowem Bożym, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią indywidualną, konferencje pogłębiające wiarę, spotkania formacyjne i indywidualne rozmowy duszpasterskie, śpiew, spotkania w kręgu przyjaciół. Spotkania odbywają się co sześć tygodni, rozpoczynają się zawsze w piątek o godz. 20:00 i kończą w niedzielę o godz. 13:30.

DUCHOWOŚĆ

Biblijnym symbolem duchowości Spotkań Forma- cyjnych Młodych, jak wskazuje sama nazwa, jest droga do Emaus opisana w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 24,13–33):

1. Formacja

Głównym celem działalności grupy „Emaus” jest formacja religijna młodzieży, kształtowanie zdrowej i autentycznej pobożności, umożliwienie przeżycia głębokiego doświadczenia religijnego a przede wszystkim pomoc w dojściu do dojrzałej wiary, która polega na osobistym wyborze Chrystusa jako Pana i Mistrza oraz powierzeniu Jemu całego swojego życia Takiej formacji potrzebuje każdy chrześcijanin, w szczególny jednak sposób człowiek młody, który stawia fundamenty pod dojrzałe życie chrześcijańskie.

I Fundament formacji: Słowo Boże

Zgodnie ze słowami: „wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło sie do Niego” formacja opiera się na słuchaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego – głównego źródła poznania Chrystusa i pokarmu życia duchowego. Ono głoszone jest obficie w liturgii i podczas konferencji, każde spotkanie opatrzone jest mottem zaczerpniętym z Pisma Świętego.

II Fundament formacji: Eucharystia i modlitwa.

Dalej czytamy, że Chrystus „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im sie otworzyły i poznali Go”. Drugi fundament formacji to celebracja Eucharystii i trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu, szczególnie umiłowanej przez młodzież. Fundamentalne znaczenie ma również wspólnotowe sprawowanie sakramentu pojednania i praktykowanie innych form modlitwy.

III Fundament formacji: towarzyszenie duchowe.

Ewangelista Łukasz relacjonuje, że „sam Jezus przybliżył sie i szedł z nimi”. Koniecznym elementem prawdziwej formacji jest towarzyszenie ze strony kompetentnych osób posiadających doświadczenie życia duchowego oraz odpowiednią wiedzę teologiczną. Kapłani zawsze obecni na spotkaniach pozostają nieustannie do dyspozycji młodzieży, aby

odpowiadać na dręczące ją pytania czy wątpliwości oraz służyć dobrą przyjacielską radą.

2. Wspólnota.

Bohaterowie drogi do Emaus należeli do wspólnoty uczniów Zmartwychwstałego:

w tej samej godzinie wybrali sie i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi”. Dzieło formacji dokonuje się we wspólnocie, której fundamentem jest obecność Chrystusa. Stanowi ona wielkie wsparcie w dojrzewaniu duchowym i codziennym praktykowaniu wiary w świecie, w którym wartości chrześcijańskie wydają się być często nieobecne.

3. Świadectwo i apostolstwo.

Owocem procesu formacji jest apostolstwo na wzór uczniów, którzy „opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.” Członkowie grupy umocnieni spotkaniem z Chrystusem stają się Jego świadkami i apostołami wśród swoich rówieśników i w środowiskach, w których żyją, wnosząc w nie radość́ młodzieńczej wiary.

I L💙VE JESUS

Zapraszamy na spotkania…

grupa modlitewna
Spotkania Formacyjne Młodych ”EMAUS”

Znajdziesz nas na:
Facebook
https://www.facebook.com/sfmemaus/

Instagram

https://www.instagram.com/sfmemaus/

YouTube

https://www.youtube.com/sfmemaus

Haus Concordia

http://www.haus-concordia.com/web/emaus/

WYDARZENIA NA FB:

https://www.facebook.com/pg/sfmemaus/events/?ref=page_internal

Zgłoszenia na spotkania:

ks. Bogdan brenusz@gmx.de

Tekst od: Thomas Wagner

XVII Polonijne Spotkanie Mlodych Haus Concordia Herdorf – Dermbach 2019.06.22 Foto: Thomas Wagner www.meinphotograph.eu kontakt@meinphotograph.eu © 2019 Thomas Wagner Alle Rechte vorbehalten.
Skip to content