Regulamin portalu poloniaonline.pl

 1. Celem portalu poloniaonline.pl jest udostępnianie informacji m.in. o inicjatywach minionych i przyszłych oraz świadectw związanych z angażowaniem się młodych ludzi w aktywność Polonii na całym świecie.
 2. Podmiotem prowadzącym portal poloniaonline.pl jest Fundacja Niedziela. Instytut Mediów, ul. 3 maja 12, 42-200 Częstochowa KRS 0000600505; REGON 36367551500000; NIP 5732861342.
 3. Adres mailowy kongresmlodziezy@gmail.com jest obsługiwany przez redakcję portalu poloniaonline.pl.
 4. Przesyłanie i zamieszczanie materiałów na stronie poloniaonline.pl odbywa się w oparciu o niniejszy regulamin.
 5. W celu wysłania materiałów należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej poloniaonline.pl oraz zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
 6. Osobą wysyłającą materiały może być jedynie osoba pełnoletnia.
 7. Materiał przesyłany może być w postaci tekstu pisanego do 5000 znaków, minimalnie jednego, a maksymalnie pięciu zdjęć oraz filmów w postaci linku – odwołania do filmu zamieszczonego na portalu YouTube / Facebook.
 8. Jeżeli osoba przysyłająca materiał chciałaby umieścić na portalu poloniaonline.pl pliki w postaci dźwięku lub filmu w innym formacie niż wyżej wymieniony, prosimy o informację na e-mail kongresmlodziezy@gmail.com
 9. Materiały z linkami przekierowującymi na strony sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, reklamowe, komercyjne nie będą umieszczane.
 10. Informacje mogą dotyczyć wydarzeń o charakterze międzynarodowym, krajowym, diecezjalnym, a szczególnie inicjatyw parafialnych w zakresie duszpasterstwa młodzieży.
 11. Zabronione jest przesyłanie na potrzeby portalu poloniaonline.pl materiałów bezprawnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz materiałów reklamowych i komercyjnych.
 12. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na jego wykorzystanie bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, w oparciu o różne nośniki, inne media, w różnych wersjach językowych przez Fundację Niedziela. Instytut Mediów.
 13. Osobie przesyłającej nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Fundacji Niedziela. Instytut Mediów licencji do przesłanego materiału.
 14. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:
 1. a) jest autorem przesłanego materiału,
 2. b) materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,
 3. c) akceptuje regulamin.
 1. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na dokonywanie tłumaczenia i przeróbek nadesłanego materiału wg uznania Fundacji Niedziela. Instytut Mediów.
 2. Fundacja Niedziela. Instytut Mediów zapewnia sobie prawo do nie umieszczania materiału na stronie poloniaonline.pl jak i prawo do nie wykorzystywania go w żaden inny sposób bez podania przyczyny.
 3. Osoba przesyłająca materiał ma obowiązek podać w formularzu swoje imię i nazwisko i tym samym wyraża zgodę na publikację swoich danych jako autora przesłanego materiału.
 4. Osoba przesyłająca materiał zrzeka się korzyści majątkowych i nie będzie oczekiwać wynagrodzenia od Fundacji Niedziela. Instytut Mediów z tytułu praw autorskich majątkowych.
 5. Fundacja Niedziela. Instytut Mediów nie pobiera wynagrodzenia za umieszczanie materiałów zgodnych z regulaminem.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej poloniaonline.pl, a Fundacja Niedziela. Instytut Mediów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 7. W razie wątpliwości co do sensu treści regulaminu Fundacja Niedziela. Instytut Mediów ma prawo do jego wiążącej interpretacji.

Osoba dodająca materiał Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Niedziela. Instytut Mediów, ul. 3 maja 12, 42-200 Częstochowa KRS 0000600505; REGON 36367551500000; NIP 5732861342, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Skip to content