Pytanie od Biskupa Wiesława Lechowicza

24/02/2021 14:00
Redakcja

W imieniu własnym i młodzieży organizującej Kongresy Młodzieży Polonijnej pragnę wyrazić radość z Twojej obecności podczas sobotniego spotkania. Kieruję do Ciebie tych kilka słów, ponieważ moim pragnieniem jest, by nasze kongresowe spotkania odpowiadały w jak największym stopniu na potrzeby i oczekiwania młodzieży polonijnej. Dotychczas uczestnicy KMP nie mieli okazji wyrazić swoich opinii, także ze względu na dużą ilość uczestników. Dlatego drogą mailową chciałbym zapytać Ciebie:
Jaki temat czy problem związany z wiarą, Kościołem, życiem chrześcijańskim interesuje Cię najbardziej?

Razem z organizatorami Kongresu będziemy uwzględniać otrzymane odpowiedzi w przygotowaniu do kolejnych sesji KMP. Odpowiedzi na powyższe pytanie proszę kierować na adres: [email protected]


Ponieważ jesteśmy na początku Wielkiego Postu, dlatego życzę Tobie i Twoim najbliższym jak najlepszego przygotowania się do spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.


Pozostaję z całą życzliwością i modlitwą za Ciebie oraz już teraz dziękuję za pomoc w kształtowaniu kongresowych spotkań.

bp Wiesław Lechowicz

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej