Po warsztatach dziennikarskich: Seniorzy a emigracja

23/12/2021 16:07
Redakcja

Katarzyna A. Białecka-Urbańska

Poradnia „Familiaris” zorganizowała w dniach od 8 do 13 października konferencję naukową
poświęconą tematyce senioralnej na emigracji. To kontynuacja prowadzonego od kwietnia 2020 roku
projektu Polonia 4 Neighbours, realizowanego we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w
Monachium za pośrednictwem konsula Marcina Króla.

Wydarzenie to miało jednocześnie charakter „Dni Seniora” w Polskiej Misji Katolickiej we Freiburgu i
odbyło się w formie hybrydowej: live i online. Adresatami wydarzenia byli seniorzy, rodziny seniorów,
jak również osoby opiekujące się i towarzyszące seniorom. Naukowe spojrzenie na tematykę
senioralną przedstawili prof. dr hab. Józef Młyński i prof. dr hab. Norbert G. Pikuła, którzy gościli we
wspólnocie Polskiej Misji Katolickiej w Freiburgu. Swoją wiedzą podzieliły się również prof. dr hab.
Joanna M. Łukasik, dr Katarzyna Jagielska i dr Bogumiła Olejnik, które wygłosiły swoje referaty w
formie online. Warsztaty o tematyce „Potrzeby osób starszych – planowanie, organizacja i realizacja
badań naukowych we współpracy z instytucjami realizującymi politykę senioralną”, cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Liczne spotkania indywidualne jak i grupowe z seniorami potwierdziły
słuszność i ważność podjętego tematu.

Za część organizacyjną odpowiedzialni byli koordynatorzy „Familiaris”: mgr lic. Katarzyna A.
Białecka–Urbańska i mgr. lic. Tomasz Drożyński, pełniący funkcję zarówno organizatorów, jak i
prelegentów.

W myśl słów Papieża Franciszka, który uczy, że: „Kościół nie może i nie chce podporządkować się
mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności i pogardy wobec starości. Musimy rozbudzić
zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności, które sprawiają, że człowiek starszy czuje się
żywą częścią swej wspólnoty”, koordynatorzy „Familiaris” podjęli decyzję o konieczności stworzenia
„Spotkań Seniorów” zarówno lokalnie, jak i w formie online.

Inicjatywa jest wspomagana finansowo przez Konsulat Generalny RP w Monachium. Organizacja
struktury i zakres tematyczny, a także formy realizacji podjętego projektu towarzyszenia seniorom na
emigracji wymagają czasu i zaangażowania wolontariuszy.

Skip to content