Po warsztatach dziennikarskich: Patriotyzm w czasach współczesnych

28/12/2021 13:29
Redakcja

Patriotyzm można definiować na wiele sposobów. Jak twierdzi przykładowo słownik, jest to postawa szacunku i oddania własnej ojczyźnie. Inni mogą stwierdzić, iż patriotyzm to oddanie życia za swój kraj w czasie wojny. Jednak moim zdaniem definicja, która łączy te wszystkie uzasadnienia oznacza jedno, a mianowicie patriotyzm to miłość do ojczyzny wyrażająca się na wiele różnych sposobów.

Pomimo iż patriotyzm, tak jak wcześniej wspomniałam, kojarzy się głownie z obroną ojczyzny – co uważam za zbyt jednostronne myślenie, należy pamiętać, że  patriotą można i należy być również w czasach pokoju.

Być patriotą to troszczyć się o losy i rozwój kraju poprzez sumienne wykonywanie obowiązków obywatelskich, tj. czynny udział w wyborach, płacenie podatków, czy też uczestniczenie w uroczystościach państwowych upamiętniających najważniejsze wydarzenia naszego kraju, jak również ludzi, dla których Polska była wartością bezcenną.

Być patriotą to również pielęgnować kulturę i zwyczaje polskie nie tylko na terenie kraju, ale też poza jego granicami. Kultywowanie narodowych tradycji, czytanie polskiej literatury, obchodzenie państwowych świąt czy rozpowszechnianie kultury i historii są przejawem naszego przywiązania do korzeni i wartości, w których wzrastaliśmy i które powinniśmy pielęgnować oraz przekazywać dalej. Dbałość o język i obyczajowość są gwarantem, bez których żaden naród nie może przetrwać.

Patriotyzm jest w nas „zasadzany” jak ziarenko zarówno w rodzinnym domu, jak i w szkole, gdzie uczymy się  historii kraju oraz poznajemy wybitne dzieła polskich twórców. Wśród nich jest: „Konrad Wallenrod”, „Reduta Ordona”, „Kordian” czy też „Potop”. Są to utwory ciągle omawiane na lekcjach języka polskiego. Nie zważając na czas ich powstania i język, jakim zostały napisane, ciągle mają silny przekaz, który wzbudza w nas, czytelnikach, poczucie polskości i uświadamia, przez jakie trudy musieli przejść nasi rodacy, byśmy żyli w wolnym, bezpiecznym kraju.

Patriotyzm jest również powiązany z religią. Uczestniczymy w pielgrzymkach, chodzimy do kościoła modląc się w intencji naszego kraju. Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślał znaczenie patriotyzmu w życiu każdego Polaka. Akcentował przy tym, iż patriotyzm nie definiuje pogardy dla innych narodów i ich kultur. Zdaniem Papieża: „prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Ostatecznie bowiem dotknęłoby to także jego własny naród. Wyrządzenie krzywdy dotyka obu stron – i agresora, i ofiary.” 

Podsumowując, uważam, iż patriotyzm jest ważny w życiu człowieka i można go ukazywać w każdym miejscu i o każdym czasie.  Powinniśmy dbać o nasz naród, pielęgnować polski język i być dumni z bycia Polakami. Mamy ogromne szczęście, że żyjemy w wolnym kraju, za co należy podziękować naszym przodkom. Chciałabym jednakże jeszcze raz podkreślić, że nie możemy zapominać, iż być patriotą nie oznacza braku poszanowania dla innych narodowości. W każdej sytuacji należy pamiętać o szacunku do drugiego człowieka.

Aleksandra Dźwilewska

Skip to content