Najważniejsza świątynia dla Polaków Drohobycza

15/12/2020 14:21
Redakcja

Drohobycz  –  miasto na zachodzie Ukrainy Lwowskiego województwa. W nim znajduje się tylko jedna rzymsko-katolicka świątynia.

Historia świątyni

Drohobycz leży 80 km na południe od Lwowa.  Pierwsze wzmianki o mieście datują się na rok 1081. W XIV wieku  na miejscu drewnianej świątyni powstał murowany kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja. Fundatorem tego kościoła był król Władysław Jagiełło. Najpierw w średniowieczu kościół uległ spaleniu. Odnowiony kościół otoczono wałem, rowem i parkanem, zbudowano kilka drewnianych baszt i jedną murowaną. Podczas powstania Chmielnickiego został zdewastowany, w późniejszym czasie odnowiony. W XVIII wieku świątynia została poddana gruntownej konserwacji. W czasach komunistycznych kościół był zamknięty i przeznaczonoy na magazyn rekwizytów teatralnych. 

Czasy po odzyskaniu kościoła

W roku 1989 kościół został zwrócony katolikom. Oczywiście stan kościoła po zwróceniu wymagał kapitalnego remontu. Podstawowy remont kościoła został wynany ze składek wiernych i  sponsorów, również z Polski.

Kościół gromadził nie tylko Polaków, ale również i Ukrainców. Świątynia stała się dla mieszkańców Drohobycza i gości sercem polskiej kultury. W chwili obecnej  w parafii pracuje dwóch księży. W parafii działają Róże Różańcowe, ministranci, asysta parafialna. Przed kościołem stoi pomnik św. Jana Pawła II. 

Dziś wielkim wyzwaniem, które stoi przed parafią jest restauracja fresków w kościele.

Otto-Kristian Reininger

30/11/2020