„Świetlica” przy „Fundacji Świętego Antoniego” w Drohobyczu

01/12/2020 15:46
Redakcja

„Projekt, który nieustannie się urzeczywistnia”

Centrum Rozwoju Integracyjnego „Świetlica” dla dzieci i młodzieży działa przy „Fundacji Świętego Antoniego” w Drohobyczu, obwodzie Lwowskim (Ukraina).

Św. Jan Paweł II podczas Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 14 X 2000 r. powiedział: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

Tak myślimy i my, kiedy organizujemy projekty dla dzieci i młodzieży w naszej Fundacji.

Fundacja Świętego Antoniego była założona oficjalnie przez Olgę Pawłowską w 2013 roku, chociaż działa już ponad 15 lat. Jednym z kierunków działalności Fundacji jest Centrum Rozwoju Integracyjnego „Świetlica”, gdzie wspieramy rozwój dzieci, i młodzieży przez uczenie języka polskiego, rozwijanie zdolności poznawczych. Każde nasze spotkanie z dziećmi uczęszczającymi do „Świetlicy” ma na celu integralne kształcenie świadomości ludzi wartościowych i ambitnych. Podczas zajęć staramy się uwrażliwiać ich nie tylko na indywidualny rozwój intelektualny (nauka języka polskiego), ale również na pozytywne działania w społeczeństwie wielokulturowym, w jakim wzrastają i funkcjonują. Pokazujemy jakie są korzyści z bycia wolontariuszami i pomagania innym. Organizujemy wspólnie akcje społeczne np. „Dzień Ubogich”, „Zapal znicz pamięci”, „Podaruj serce innym” (spotkania w domach dziecka), „Śniadanie Wielkanocne dla osób starszych, samotnych” i inne.

Dlaczego Centrum Rozwoju Integracyjnego „Świetlica”?

„Świetlica” to nie tylko przestrzeń dla spędzania czasu dla dzieci i młodzieży, gdzie panuje przyjazna atmosfera do rozwoju i zwykłego bycia razem, ale również miejsce przekazywania wartości, takich jak: bezinteresowność, wrażliwość na potrzeby innych i ludzką niedolę, wspólne działanie itp.

„Świetlica” to „Projekt, który nieustannie się urzeczywistnia”.

Skip to content