„Dom Polski” w rosyjskim Saratowie

10/12/2020 14:12
Redakcja

Polonia w Saratowie.

„Dom Polski” w Saratowie istnieje od 21 kwietnia 1992 roku.
Dziś organizacja liczy ponad 200 osób polskiego pochodzenia. Według ostatniego spisu ludności w obwodzie Saratowskim przynależność do narodu polskiego zadeklarowało 1183 osoby (ale według nieoficjalnych danych ta liczba jest kilkakrotnie większa). Są to głównie naukowcy, biznesmeni, pracownicy kultury i oświaty. W zakres działalności organizacji wchodzi odrodzenie, zachowanie, rozwój i popularyzacja polskiej kultury narodowej, sztuki i języka polskiego wśród ludności, a także wspieranie i ochrona zabytków historii i kultury na terenie Obwodu Saratowskiego. W tym celu miejscowa Polonia organizuje imprezy kulturalne, święta narodowe, a także reprezentuje kulturę polską na miejskich i regionalnych festiwalach. Członkowie Polonii w Saratowie biorą udział w ogólnorosyjskich i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z językiem i kulturą polską. W ”Domu Polskim” regularnie organizują publiczne wykłady na tematy języka polskiego, historii Polaków w obwodzie
Saratowskim i ich wpływie na życie kulturalne regionu, o tradycji polskiej w literaturze, kinie, muzyce klasycznej, tańcu ludowym i teatrze. Uczestnicy organizacji przeprowadzają wycieczki po polskich zabytkach historycznych i kulturalnych, a także opiekują się grobami rodaków. Organizacja posiada również duży zbiór zarówno klasycznej, jak i
współczesnej literatury i filmów polskich, podręczników i słowników języka polskiego.

W ”Domu Polskim” regularnie odbywają się zajęcia z języka polskiego, a dla bardziej zaawansowanych działa Klub
Konwersacji Polskiej, gdzie członkowie Polonii dyskutują o historii, kulturze i tradycjach Polski. Popularnością cieszą się konkursy polskiej poezji, dziecięce kółko teatralne, zespół chóralny „Skowroneczki”.

Znaczącą rolę w formowaniu tej wspólnoty odegrał Kościół katolicki i księża Polacy. Dzięki ich staraniom wielu Polaków po
raz pierwszy od kilku dziesięcioleci mogli obchodzić tradycyjne polskie święta. W dwutysięcznych latach w saratowskim kościele odprawiano mszę za ojczyznę. Niestety, w ciągu ostatnich lat w saratowskiej parafii zabrakło polskich księży, ale polska wspólnota katolicka nadal kontynuuje tradycje. Polonia w kościele regularnie organizuje modlitwy po polsku (w szczególności różaniec), polski chór oraz obchody tradycyjnych świąt. Najbardziej uroczyście jest obchodzone święto Bożego Narodzenia. Co roku w kościele organizowana jest wieczerza wigilijna. Polacy gotują tradycyjne dania świąteczne, dzielą się opłatkiem, śpiewają kolędy, ubierają się w tradycyjne polskie stroje. Święta Bożego Narodzenia zawsze są obchodzone w rodzinnej atmosferze. One pozwalają wszystkim członkom Polonii poczuć jedność i duch
braterstwa, przekazać polskie tradycje młodszym pokoleniom, poczuć się bliżej ojczyzny. Zapraszamy również przedstawicieli
innych narodowości, co pomaga popularyzować polską kulturę. Oprócz tego na Boże Narodzenie Polonia organizuje jasełka,
rozmaite gry i konkursy, które pozwalają ludziom jeszcze lepiej odczuć atmosferę polskości. Przygotowania do nich zaczynają się jeszcze na miesiąc przed świętami. Dzieci i dorośli organizują próby, przygotowują stroje, układają plany spotkania.

Najważniejszym w działaniu organizacji jest z pewnością możliwość spotkania pomiędzy Polakami, przebywającymi za
granicą, praktykowanie na żywo języka polskiego, a także wspólna modlitwa. Starsze pokolenia przekazują swoje
doświadczenie młodszym, co pozwala Polonii zachować ciągłość tradycji.

Sergiusz Parfanov