„Msza wzruszenia” z Arcybiskupem Kondrusiewiczem

21/12/2020 10:51
Redakcja

„Msza wzruszenia”. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz odprawił w Wilnie Mszę św. w
języku białoruskim

W sobotę 21 listopada br. abp Tadeusz Kondrusiewicz celebrował Mszę św. w języku białoruskim
dla miejscowych Białorusinów i pielgrzymów z Białorusi w ramach tradycyjnego tygodnia
szczególnej opieki nad obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w kościele św. Teresy przy Ostrej Bramie
w Wilnie. Zaczynając od soboty 14 listopada br. w Wilnie odbywały się uroczystości ku czci Matki Bożej
Miłosierdzia, której cudowny obraz znajduje się w Ostrej Bramie. Tegoroczne obchody odbywały się
pod hasłem Totus Tuus – „Cały Twój”. Papieskie hasło św. Jana Pawła II było obrane z okazji 100-lecia
urodzin papieża-Polaka, który w szczególny sposób oddawał się opiece Najświętszej Panienki. Każdy
dzień był poświęcony różnym wydarzeniom z życia Wielkiego Papieża i refleksji nad jego nauczaniem
maryjnym. W ramach tygodnia szczególnej opieki nad obrazem Matki Bożej Miłosierdzia metropolita mińsko-
mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz celebrował Mszę św. w kościele pw. św. Teresy przy Ostrej
Bramie dla licznie zebranych tam Białorusinów. Zgodnie z normami sanitarnymi obowiązującymi na
Litwie ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w kościele mogło przebywać około 100 osób,
ale w rzeczywistości było ich znacznie więcej. Również wielu wiernych uczestniczyło we Mszy św.
stojąc na zewnątrz na placu przed sanktuarium. Abp Tadeusz Kondrusiewicz serdecznie podziękował
wszystkim wiernym, którzy wzięli udział we Mszy św. w kościele św. Teresy w Wilnie, podkreślając, że
ich obecność jest dla niego ogromnym wsparciem w trudnej sytuacji, z jaką musi się zmierzać.
Po odprawionej Eucharystii abp Tadeusz Kondrusiewicz w rozmowie z katolickim portalem
Catholic.by wyznał, że „Było mi bardzo trudno mówić. Ledwo mogłem powstrzymać łzy. Już trzy
miesiące mnie nie wpuszczają na Białoruś. Dlaczego?!” –Przez cały ten czas nie służyłem swoim
wiernym, a teraz Bóg dał mi taką możliwość służenia Białorusinom mieszkającym na Litwie, a także
tym, którzy przyjechali z Białorusi, bo byli i tacy” – powiedział arcypasterz, który od końca sierpnia
pozbawiony jest legalnego powrotu do domu. Od momentu wygnania Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi przesłał wierzącym kilka wideo-kazań i pasterskie przesłanie na rozpoczynający się okres adwentu. Również
podczas Mszy św. w kościele św. Teresy hierarcha podzielił się swoimi planami przeprowadzenia rekolekcji adwentowych dla wierzących Białorusinów w formacie wideo.

Według Catholic.by
https://catholic.by/3/news/belarus/12498-ya-ledz-strymliva-sljozy-artsybiskup-tadevush-
kandrusevich-tselebrava-u-vilni-imshu-na-belaruskaj-move

Maria Anufryieva