#POLONIA modli się za rodziny

18/12/2020 13:45
Redakcja
Zwykle w pierwszą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W tym roku to Święto przypada 27 grudnia. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za nasze rodziny, aby stawały się coraz bardziej na wzór Świętej Rodziny i prośmy o nowe i święte rodziny w naszym kraju i na całym świecie, aby powstawało coraz więcej Kościołów domowych, które będą przemieniać każde społeczeństwo i cywilizację
na chrześcijańską.
MODLITWA
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem. – Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty“ prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. – Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. – Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. – Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. – Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.
Św. Jan Paweł II
Święta Rodzino, módl się za nam

Źródło: Duszpasterstwo Polonijne Archidiecezji Chicago