Familijna Polonia – Materiały po konferencji prasowej

15/02/2021 16:40
Redakcja

Konferencja prasowa była poświęcona podsumowaniu realizacji projektu „Polonia on-line”, który był prowadzony w 2020 r. oraz kontynuowaniu dalszych inicjatyw duszpasterstwa polonijnego w 2021 r. w ramach programu „Familijna Polonia”. Program „Familijna Polonia” obejmuje organizację Kongresów Młodzieży Polonijnej i Kongresów Rodzin Polonijnych, połączonych z warsztatami i szkoleniami, a także z prowadzeniem poradnictwa rodzinnego w środowiskach polonijnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zapisem dzisiejszej konferencji prasowej, poświęconej Polonii On-line, Familijnej Polonii i Kongresowi Młodzieży Polonijnej, który odbywa się obecnie w formie online:

– Potrzeba integracji, wymiany doświadczeń stała u początków pomysłu organizowania Kongresu Młodzieży Polonijnej – mówił ks. bp Wiesław Lechowicz. – W wyniku niemożności bezpośrednich spotkań nasza aktywność została przeniesiona w przestrzeń online. Nie możemy pozwolić sobie na brak kontaktu, prowadzenia formacji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu rozwijamy naszą aktywność także w kierunku rodzin polonijnych. W obecnym roku mamy bardzo szeroką propozycję, obejmującą nie tylko spotkania kongresowe młodzieży czy rodzin, ale także warsztaty, szkolenia.

 – Potrzeba włączenia i wspólnych działań Polaków mieszkających  za granicą, pochodzenia polskiego ze wschodu i zachodu, jest ważnym  kierunkiem naszej aktywności – mówił ks. Leszek Kryża – Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W wyniku kontaktów mamy rzeczywiste potwierdzenie, że taka potrzeba istnieje. Takie głosy dochodzą z całego świata.
– Świat się zmienia, technika się rozwija, ale wartości pozostają – mówił Mariusz Książek. Dlatego pielęgnowanie tradycji – które są wspólnym dobrem nie tylko dla osób w kraju, ale także tych będących poza jego granicami – wymaga pielęgnacji.

– Kongres Rodzin Polonijnych, warsztaty w kontekście organizowania poradnictwa rodzinnego za granicą dla Polonii są ważną inicjatywą – mówiła Grażyna Koszałka – Przewodnicząca Komisji ds. Małżeństw i Rodzin w Polskiej Radzie Duszpasterskiej Europy Zachodniej. – Natomiast o przygotowywaniu młodych kandydatów do zawarcia związku małżeńskiego dzięki spotkaniem online i dobru ztego płynącego – mówił Mariusz Bilski z Anglii.

„Zapytaj Boga dlaczego” – to podcast prowadzony przez Annę Pierz wraz z biskupem Wiesław Lechowiczem. Dlatego jego autorka w czasie konferencji zachęcała do dzielenia się swoimi pytaniami i  refleksją wokół wiary. Więcej: PODCAST ZAPYTAJ BOGA DLACZEGO

Diana Dudek z Francji podzieliła się swoim doświadczeniem  wynikającym z jej zaangażowania wcześniej w spotkania kongresowe w Warszawie, a obecnie uczestniczącej w nich w formie online. Podkreśliła, że tego typu inicjatywy z jednej strony pomagają się rozwijać, a z drugiej dodają siły w codzienności.

Aktywność duszpasterską nie można ograniczyć tylko do niesienia pomocy osobom potrzebującym, zranionym, na wzór troski o biblijnie  obumierające drzewo figowe. Powinna ona być ukierunkowana na biblijne podlewanie i wzmacnianie winnicy, dbania o wzrost zdrowego ziarna – mówił ks. Zbigniew Kucharski, dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. Troska o pielęgnowanie, wspieranie rozwoju młodzieży jest głęboko uzasadniona. Nie można młodzieży  pozostawić samej i oczekiwać, że ich rozwój będzie dokonywał się samoistnie, naturalnie.

Dzięki wcześniej przedstawionym inicjatywom nawiązało się bardzo wiele nowych relacji, kontaktów. Jest to wyraźnie widoczne w mediach, szczególnie społecznościowych – mówił Marek Staroń, redaktor  www.poloniaonline.pl . Ilość materiałów medialnych, wywiadów, filmików odkrywa jakie bogactwo tkwi w środowiskach polonijnych, o które warto dbać, i o którym warto mówić.

 Harmonogram wydarzeń duszpasterskich dla Polonii:

 1. Kongres Młodzieży Polonijnej

 20 lutego – Ja+Ty=My;

 Zapisy: https://forms.gle/JCTTLmnh3eX38PGt9

17 kwietnia – Miłość w rodzinie;

19 czerwca – Orientacje seksualne;

16 października – Być patriotą;

18 grudnia – Być sobą.Informacje o spotkaniach “Kongres Młodzieży Polonijnej ONLINE” są umieszczane na stronie internetowej: Biuro Duszpasterstwa Emigracji PolskiejKongres Młodzieży Polonijnej oraz na facebook//KongresMlodziezyPolonijnej. W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Biurem Kongresu Młodzieży Polonijnej ([email protected]) lub z Biurem Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ([email protected]).  
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej we współpracy z  Rektorami i Koordynatorami Polskich Misji Katolickich podejmuje wiele działań na rzecz małżeństw i rodzin żyjących na emigracji. W 2021 roku zamierza zorganizować kilka znaczących wydarzeń mających na celu wzmocnienie rodziny na emigracji, a także odkrycie na nowo nauki Jana  Pawła II o małżeństwie i rodzinie oraz pogłębianie tożsamości narodowej.

Zadania te będą realizowane poprzez organizowanie szkoleń, przygotowywanie Doradców Rodzinnych, organizowanie konferencji, warsztatów, Dni Rodziny, Poradni Rodzinnych oraz Kongresów Rodzin Polonijnych.

 2. Szkolenie Liderów Polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego

Instytut Studiów nad Rodziną AKM i Polonijna Rada Rodziny przy  Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej organizują SZKOLENIE z zakresu doradztwa rodzinnego„Pomagam sobie – pomagam  innym”. Celem Szkolenia jest kształcenie  praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie. Szkolenie adresowane jest do osób już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie  małżonkom na emigracji. Zajęcia będą trwały od marca do listopada 2021 roku.

 Więcej informacji:

https://opoka.news/szkolenie-liderow-polonijnych-w-zakresie-doradztwa-rodzinnego
  Warunki rekrutacji i zapisyna stronie www.isnarakm.pl

 3. Kongres Rodzin Polonijnych online 20.11.2021

 III Kongres Rodzin Polonijnych z serii „Rodzina polska poza granicami kraju” na temat: Odkryć receptę Jana Pawła II  na szczęśliwą rodzinę odbędzie się 20 listopada 2021 roku.

Więcej informacji  wraz z relacjami z wcześniejszych Kongresów:
https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-online

W celu zintensyfikowania działań na rzecz Małżeństw i rodziny na emigracji została powołana Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Głównymi celami pracy Polonijnej Rady Rodziny są: informacja i edukacja z zakresu życia w małżeństwie i rodzinie; formacja duszpasterzy i małżonków; integracja i współpraca zarówno w ramach Polonii, jak i z Kościołami lokalnymi; inicjacja działań służących przygotowaniu do życia w małżeństwie, towarzyszeniu  małżonkom i rodzinom oraz wychowaniu dzieci koordynacja wymienionych działań. Więcej informacji:
https://emigracja.opoka.news/obradowala-polonijna-rada-rodziny

Informacje na temat podejmowanych inicjatyw:
www.emigracja.episkopat.pl

 W konferencji wzięli udział:

 1. Ks. Bp Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – „Idea i tematyka Kongresów 2020-2021”

 2. Ks. Leszek Kryża – Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie – „Moc w jedności się rodzi”

 3. Mariusz Książek – Fundacja Niedziela. Instytut mediów – podmiot prowadzący projekt – „Rodzina i młodzież – tradycja i nowoczesność”

 4. Grażyna Koszałka – Przewodnicząca Komisji ds. Małżeństw i Rodzin w Polskiej Radzie Duszpasterskiej Europy
Zachodniej – „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w emigracyjnej rzeczywistości”

 5. Anna Pierz – Inicjatorka podcastu „Zapytaj Boga dlaczego”; Diana Dudek (Francja) – uczestniczka KMP – „Kongresowe doświadczenia”

 6. Aleksandra Samula – Prezydium KR Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – „Aktywni młodzi”

 7. Ks. Zbigniew Kucharski – Dyrektor Młodzieżowej Agencji  informacyjnej – „Piękno młodości wymaga pielęgnacji”

 8. Marek Staroń – redaktor  www.poloniaonline.pl  – „Młoda Polonia w mediach”

Konferencję poprowadził Łukasz Brodzik – rzecznik Kongresu Młodzieży Polonijnej i redaktor naczelny portalu poloniaonline.pl. Kontakt: tel. 603 969 881.

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

www.emigracja.episkopat.pl

www.kongresmp.pl

www.facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej/

www.poloniaonline.pl

Obecne media:

Polskie Radio
Tygodnik Niedziela
Radio Bobola z Londyn
Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski
Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA